ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

“แจ้งวันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีกา …

เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์”

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนกา …

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์” Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »