ประกาศ โรงเรียนพัฒนานิคม

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สังคม เทอม 2-64

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์”

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนกา …

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์” Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »