ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้า2567(1) ระเบียบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน2567(1) ใบเสนอราคา