กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

นางอารีรัก บุญรามณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายชูชาติ โพธิ์ทอง

ตำเเหน่ง

นายทวีศักดิ์ พิทักษ์ศร

ตำเเหน่ง

นายศราวุฒิ บำรุงศิลป์

ตำเเหน่ง