อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย