สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62 – ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565