รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565