ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปี 2563

บันทึกข้อความรายงานการร้องเรียน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปี 2565