ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

📝รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

Previous
Next
ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ หรือสมัครซ้ำได้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📢การรับสมัครนักเรียน ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ (สมัครออนไลน์)

รับสมัครวันที่ 9 – 30 เมษายน 2565