ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

📝รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ หรือสมัครซ้ำได้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ และ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)