ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

📝รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

Previous slide
Next slide
ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ หรือสมัครซ้ำได้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ เท่านั้น

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)