ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1016490400 รหัสเขต 101705

รหัส Smis 8 หลัก : 16022001

รหัส Obec 6 หลัก : 490400

ชื่อโรงเรียน(TH) : พัฒนานิคม

ชื่อโรงเรียน(EN) : Pattananikom

ก่อตั้งเมื่อ : 1 มิ.ย.2504

ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษ

หมู่ที่ : 6

ตำบล : พัฒนานิคม

อำเภอ : พัฒนานิคม

จังหวัด : ลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 15140

โทรศัพท์ : 36491338

โทรสาร : 36491338

อีเมล์ : pattananikom.sch@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.ptnk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/ptnk.ac.th/

อปท. : พัฒนานิคม

ข้อมูลการจัดการศึกษา/ขนาดสถานศึกษา/ไฟฟ้า/ระยะทาง

ประเภทการจัดการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาดสถานศึกษา : สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 601-1,500 คน)

ไฟฟ้า : มีไฟฟ้า

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่ : 80 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.

ข้อมูลพิกัดเเผนที่

Latitude : 14.85307537

Longitude : 100.9892768

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน