ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์”

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนกา …

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์” Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

ประกาศ โรงเรียนพัฒนานิคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%

โรงเรียนพัฒนานิคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% เรียนพร้ …

ประกาศ โรงเรียนพัฒนานิคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% Read More »