แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินค่าอุปกรณ์การเรียน