นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับวัคซีนไฟเซอร์ ครั้งที่ 1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับวัคซีนไฟเซอร์ ครั้งที่ 1