พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสถานศึกษาผู้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี