ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์”

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม “ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564