ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของโรงเรียน*******************************การเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา**********************************


***********************************คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

***********************วิธีการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเวปไซต์ รร.*********************************


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ร่วมกับการปกครองท้องถิ่นและชุมชน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คลิกดูเพิ่มเติม


คณะลูกเสือ รร.พัฒนานิคมเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือระดับภาคกลาง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 23-27 มีนาคม 2560 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกดูรายละเอียด
นางสาวเบญจวรรณ ช่วยสัตย์ 6/1
ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก มรว.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2560

คลิกชมภาพเพิ่มเติม


คลิกดูภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.4

โรงเรียนพัฒนานร่วมเป็นเจ้าภาพสวนพระอภิธรรม
พระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ณ วัดพัฒนาธรรมาราม
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารภาคเช้า
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารภาคค่ำ

คลิกดูภาพพิธีมอบรางวัล
Egat Green Learning Awards 2016 ณ หอประชุมเกษม
จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คลิกดูภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด

(กิจกรรมวันปีใหม่ คลิ๊กดูรายละเอียด)

คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่


(คลิกดูภาพทั้งหมด)


กี่่ยวข้าว สืบเนื่องกิจกรรม หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
(คลิกดูรายละเอียด)

(คลิกดูภาพบรรยากาศ)


ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนพัฒนนิคม


นางสาวเบญจวรรณ ช่วยสัตย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมภาพวาดหนึ่งวิสัยทัศหนึ่งเวทีเด็กอาเซียน ฝึกซ้อมโดย อ.ประพวนสุ่มเมือง โดยรับเกียรติบัตรจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นผู้แทนเด็กเข้าร่วมประชุมเวทีสำหรับเด็กอาเซียนครั้งที่ ๔ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๕ ปี

ติดต่อราละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนโครงการโครงการ ห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้้น ม.1 - ม.5 ระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559

นายยกพบเพื่อนครู ณ.หอประชุมโรงเรียน
พิบูลวิทาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาต
โรงเรียนพัฒนานิคม จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอให้กัับ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้้น ม.1 - ม.5 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559
เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พลังงาน ดาราศาสตร์ ฯลฯ ณอุทยานวิทยาศาสตร์พรจอมเกล้า อ.หว้ากอ
ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รงเรียนพัฒนานิคมจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองระดับชั้นเรียน Clas room Meeting
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
บรรยากาศการจัดการเรียนปรับ
พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนพัฒนานิคม ได้จัดพิธีมอบบ้านนักเรียนฯ
การแข่งขันกีฬา กรีฑา "ต้นไทรเกมส์" โรงเรียนพัฒานิคม นำโดยผู้อำนวยการปราโมทย์ เจริญสลุง ประธานในพิธีเปิด นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม

งานเกษียณอายุราชการ
รองผู้อำนวยการสมยศ แก้วมณี
และคุณครูฉวีวรรณ ไชยมงคล

การศึกษาดูงาน
โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม
จ.พิจิตร
24 กรกฎาค 2558 ภาพขยาย
VTR กิจกรรมหน้าเสาธ แหล่ต้อนรับ
โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม
จ.พิจิตร
24 กรกฎาค 2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2558
โรงเรียนพัฒนานิคม
27 กรกฎาคม 2558
นายสมยศ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการ
มอบของที่ระลึกให้กับ
คุณครูขนิษฐา บำรุงลาน
ที่สอบบรรจุครูได้ใน สพม.เขต 4
22 ก.ค.2558
ภาพขยาย
ประชุมเตรียมการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ประสานงานโดย ดีเจ . ราชวงค์ นวลอินทร์
ร.ร.พัฒนานิคม มอบหมายให้ นายกริชนก หน่อทอง หนง. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมประชุม 23 ก.ค.2558
ภาพขยาย

นายวิเชียร เพชรไม้
ผอ.อนุบาลพัฒนานิคม
ได้มาเยี่ยมชมห้องอาเซียน
รองฯประสิทธิ์ ยอดสลุงให้การต้อนรับ
23 ก.ค.2558
ภาพขยาย

คุณสุรินทร จิรวิศิตฐ์
อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนพัฒนานิคม
รุ่นทที่ 1 เลขประจำตัว 001
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จำนวนเงิน 70,000บาท
นายสมยศ แก้วมณี รองผู้อำนวยการ
ผู้แทนผู้อำนวยการรับมอบแทน
22 ก.ค.2558
ภาพขยาย

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดลพบุรี
ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ
3H สพม.5 และงานชุมนุมลูกเสือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
22 ก.ค.2558
ภาพขยาย

นายสมยศ แก้วมณี
เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม
เขาร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
ที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม
22 ก.ค.2558
ภาพขยาย

การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ของอ.พัฒนานิคม ฟตบอล
อบต.ห้วยขุนราม ชนะ
ทีม โรงเรียนพัฒนานิคม 8:2
เมื่อ 20ก..ค.2558

โรงเรียนพัฒนานิคม ลพบุรี โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้
สู่ผู้เรียน สพม.5 วันนี้คณะติดตามจาก
มศว. นำโดย รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร. ปิยะดา สมบัติวัฒนา
ศน. เยาวลักษณ์ อยู่ฤกษ์
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม 21 ก.ค.58
คลิกชมVTR 1 2 3

ทีมบริหารโรงเรียนพัฒนานิคม
ร่วมทำบญวันเกิดพระอธิการฉลอง
ที่วัดเขาดิน
21 ก.ค.2558
การติดตามตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
การแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ของอ.พัฒนานิคม ครั้งที่ 1 ทีมตำรวจ ชนะ
ทีม โรงเรียนพัฒนานิคม 8:0
14 ก.ค.58 คลิกดู ภาพขยาย

ผอ.ปราโมทย์ เจริญสลุง
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ก.ค.58

การอบรมการพัฒนาศักยภาพครู
โรงเรียนพัฒนานิคม
5 กรกฎาคม 2558
การบริจาคโลหิต
โรงเรียนพัฒนานิคม
7 กรกฎาคม 2558
พิธีสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา2558
8 กรกฎาคม 2558 คลิกภาพขยาย
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน
รำถวายแด่สุนทรภู่

การการบรรยายพิเศษ
เรื่องโรงเรียนคุณธรรม
โดยผอ.อรรณพ คงสมนาม

การประชุมประจำเดือนมิถุนายน
มอบของที่ระลึกแด่ครูใหม่ วันเกิดครู
และครูแสนดี

พิธีไหว้ครูประจำปี 2558
youtube
การประชุมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ประจำปี 2558

นายสมยศ แก้วมณี เป็นประธาน
การรดน้ำศพแม่ทองสุข สุขวิเศษ

ผอ.ปราโมทย์ เจริญสลุง รับทุน
ในแม่ทองสุข สุขวิเศษ

9 มิถุนายน 2558โรงเรียนพัฒนานิคมต้อนรับครูลัดดา ปริยาปัญจางค์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนพัฒนานิคม

1 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพัฒนานิคม จัดทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมวันงดบุหรีโลก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

อาคาร 1 โรงเรียนพัฒนานิคม
อาคาร 2 โรงเรียนพัฒนานิคม
อาคาร 3 โรงเรียนพัฒนานิคม
อาคารชั่วคราว
อาคารประชุม