คำสั่งโรงเรีนยพัฒนานิคม ที่ 108/2561

โพสต์30 เม.ย. 2561 07:04โดยเกียรติพงศ์ ทองอยู่
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 108/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่น

Comments