ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

 

 

 

ดาวโหลดรายชื่อเพื่อรับของพระราชทานฯกิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม

1.ลำดับที่ 416-895

2. ลำดับที่ 896-1,315

3.ลำดับที่ 1,316-1,915

4.ลำดับที่ 1,916-2,515

5.ลำดับที่ 2,516-3,415

6.ลำดับที่ 3,416-4,315

7.ลำดับที่ 4,316-5,12

ศึกษารายละเอียดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊กเลย

 

กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 

 

 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โทร 036-491338 โทรสาร 036-491338
pattananikom.p@chaiyo.com