ยินดีต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ สืบค้น ใน "websit" โรงเรียนพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
กฎและระเบียบ
ผลงานเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (ชีววิทยา 1 ฟิสิกส์ 1 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (ชีววิทยา 1 ฟิสิกส์ 1 )
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (ชีววิทยา 1 ฟิสิกส์ 1 )

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เอกชีววิทยา และภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง เอกชีวิวิทยา และเอกภาษาญี่ปุ่น
ประกาศรับสมัครครุอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (วิชาเอกชีววิทยา และ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
ประกาศผลสอบจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กรประกาศโรงเรียนพัฒานิคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกรณีพิเศษ
ประกาศเรื่องสอบราคาประกันชีวิตหมู่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษ
ประกาศเรื่องผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา เพิ่มเติมประกาศเรื่องประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างหลายอัตราประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติการสอนประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารภายในสถานศึกษา
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (ฟ.1/42)(ครั้งที่ 1)(ยกเลิก )ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (ฟ.1/42)(ครั้งที่ 2)
ประกาศเรื่องรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศเรื่องผู้จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกรณีพิเศษ
ประกาศเรื่องสอบราคาประกันชีวิตหมู่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา
ประกาศเรื่องผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา เพิ่มเติมประกาศเรื่องประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างหลายอัตราประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติการสอนประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารภายในสถานศึกษา
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (ฟ.1/42)(ครั้งที่ 1)(ยกเลิก )ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (ฟ.1/42)(ครั้งที่ 2)
ประกาศเรื่องรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 


ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ดาวโหลดได้เลย

สื่อการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN

Professional Learning Community ตอนที่ 2:: DO ::

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::


ค้นข่าวการศึกษามาเล่า  

 

กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
ลุ่มบริหารทั่วไป...........
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โทร 036-491338 โทรสาร 036-491338
pattananikom.sch@gmail.com